مهر 20, 1396
رHändel-Variationen

Beethoven Händel-Variationen

مهر 20, 1396
Fidelio

Leonore . Fidelio

خرداد 3, 1396
Francesco_Cavalli

Francesco Cavalli

خرداد 3, 1396
Samuel_Scheidt

Samuel Scheidt

خرداد 3, 1396
Heinrich_Schütz

Heinrich Schütz

خرداد 1, 1396
Claudio_Monteverdi_4

The Madrigals

خرداد 1, 1396
orpheus

L ORFEO

خرداد 1, 1396
Il_castello_di_Bentheim_(Jacob_Van_Ruisdael)

Baroque song Recital

اردیبهشت 21, 1396
CONCERTO_FOR_OBOE_AND_STRINGS

ARCANGELO CORELLI – CONCERTO FOR OBOE AND STRINGS

اردیبهشت 21, 1396
Arcangelo_Corelli,_portrait_by_Hugh_Howard_(1697)

دانلود آثار Arcangeli corelli

اردیبهشت 16, 1396
1

دانلود آثار JP sweelinck

اردیبهشت 3, 1396
John_Dunstable

دانلود آثار John Dunstable

فروردین 22, 1396
Jacopo Peri (Zazzerino

Jacopo Peri – collection